Werknemers

INOM VZW heeft als doel de naschoolse opleiding van arbeiders uit Paritair Comité 111 te bevorderen en te ondersteunen. Hiertoe zorgt INOM VZW voor een financiële tussenkomst voor het bedrijf waar de arbeider werkzaam is. Deze vergoeding is een terugbetaling van (een deel van) de loonkosten van de arbeider tijdens de gevolgde opleidingen. Deze vergoeding is vastgesteld op 80€ per arbeider en per opleidingsdag.

De meest voorkomende opleiding vallen onder één van de volgende categorieën:

 • verspanende vormgeving (draaien, frezen, slijpen, schaven, boren,...)
 • gieten
 • lassen
 • monteren
 • onderhoud
 • spaanloze vormgeving of plaatbewerking
 • oppervlaktebehandeling
 • kunststofverwerking
 • veiligheid
 • goederenbehandeling
 • heftruckchauffeur
 • elektriciteit
 • informatica
 • koel- en warmtetechniek
 • lifttechnieken
 • kwaliteit
 • talen

Ook andere soorten opleidingen kunnen het voorwerp uitmaken van tussenkomst door INOM VZW. Hiervoor dient een aanvraag ingediend te worden door het bedrijf die zal besproken worden door de sociale partners tijdens het maandelijkse Programmacomité. Na goedkeuring van de opleiding door het Programmacomité kan de opleiding aanvang nemen en zal INOM VZW zorgen voor een financiële tussenkomst na ontvangst van de nodige documenten met betrekking tot de opleiding.