Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL)

Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL)

Ondernemingen die ressorteren onder PC 111 kunnen arbeiders laten opleiden door het VCL met een korting via Inom.

Kostprijs:

Kostprijs opleiding: 260 EUR per arbeider per dag

Korting via Inom : 200 EUR

Certificatiedag: 549 EUR voor een certificatiedag met een onbeperkt aantal proeven.

Korting via Inom: 80 EUR per arbeider indien er een halve dag opleiding aan vooraf gegaan is.