VCL

Ondernemingen die ressorteren onder PC 111 kunnen arbeiders laten opleiden door het VCL met een korting via Inom.

Kostprijs:

Kostprijs opleiding: 260 EUR per arbeider per dag

Korting via Inom : 200 EUR

Certificatiedag: 549 EUR voor een certificatiedag met een onbeperkt aantal proeven.

Korting via Inom: 80 EUR per arbeider indien er een halve dag opleiding aan vooraf gegaan is.

 

 

Opleidingen komen in aanmerking voor de terugbetaling van de loonkosten in het kader van het stelsel van het Vlaams-Opleidingsverlof.

Voor verdere info kan u een kijkje nemen op de website www.v-c-l.be

!! Aanvraag rechtstreeks indienen bij het VCL via deze link.