VCL

Ondernemingen die ressorteren onder PC 111 kunnen arbeiders zo goed als gratis laten opleiden door het VCL.

Kostprijs:

Kostprijs opleiding: 260 EUR per arbeider per dag

Certificatiedag: 549 EUR voor een certificatiedag met een onbeperkt aantal proeven.

 

INOM- tussenkomsten:

Opleidingskorting van 135 EUR per dag

INOM-bedrijfsopleidingspremie van 80 EUR per dag per arbeider

!!! Dit valt niet onder de regeling van het maximumbedrag voor de bedrijfsopleidingen!!!

 

Reële kostprijs voor het bedrijf: € 40 per dag per arbeider

Opgepast ! Indien u reeds gebruik maakt van de KMO-portefeuille vervalt deze premie van €80.

 

Opleidingen komen in aanmerking voor de terugbetaling van de loonkosten in het kader van het stelsel van het Vlaams-Opleidingsverlof.

Voor verdere info kan u een kijkje nemen op de website www.v-c-l.be

!! Aanvraag rechtstreeks indienen bij het VCL via deze link.