VCL

Ondernemingen die ressorteren onder PC 111 kunnen arbeiders zo goed als gratis laten opleiden door het VCL.

Kostprijs:

Kostprijs opleiding: 255 EUR per arbeider per dag

Certificatiedag: 315 EUR voor één proef of 492 EUR indien verschillende proeven gelast worden

 

INOM- tussenkomsten:

Opleidingskorting van 135 EUR per dag

INOM-bedrijfsopleidingspremie van 80 EUR per dag per arbeider

!!! Dit valt niet onder de regeling van het maximumbedrag voor de bedrijfsopleidingen!!!

 

Reële kostprijs voor het bedrijf: € 40 per dag per arbeider

Opgepast ! Indien u reeds gebruik maakt van de KMO-portefeuille vervalt deze premie van €80.

 

Opleidingen komen in aanmerking voor de terugbetaling van de loonkosten in het kader van het stelsel van het betaald educatief verlof.

!! Aanvraag rechtstreeks indienen bij het VCL via deze link.