TOFAM West-Vlaanderen

TOFAM West-Vlaanderen is het opleidings- en tewerkstellingsfonds voor arbeiders uit de metaalverwerkende sector.

 

TOFAM West-Vlaanderen werd in 1988 opgericht door Agoria voor de werkgevers, ACV-CSC-METEA, ABVV metaal en ACLVB voor de werknemer.

 

TOFAM West-Vlaanderen heeft, als paritair fonds van de metaalverwerkende nijverheid de opdracht de tewerkstelling en opleiding van arbeiders in de metaalverwerkende nijverheid (PC 111) van West-Vlaanderen te bevorderen door het nemen van specifieke initiatieven en door het ondersteunen van aanwervings- en/of opleidingsinitiatieven.