TOFAM Oost-Vlaanderen

TOFAM Oost-Vlaanderen v.z.w. staat voor:
Tewerkstellings- en Opleidingsfonds Arbeiders Metaal in Oost-Vlaanderen.


TOFAM Oost-Vlaanderen heeft tot doel voor de arbeiders van de metaalverwerkende nijverheid (PC 111) in de provincie Oost-Vlaanderen:

  • de bevordering van de tewerkstelling na te streven door het nemen van specifieke initiatieven
  • financiële tegemoetkomingen te doen (voor zover er geldelijke middelen beschikbaar zijn) ter aanmoediging van aanwervings- en/of opleidingsinitiatieven.