Regelgeving

Een bondig overzicht:


Bedrijfsopleidingen

Opleidingen die nuttig zijn voor de huidige of toekomstige job van de arbeider-cursist:

               Een opleiding duurt minimaal 8 uren, eventueel verspreid over 2 halve dagen.

               Tijdens de werkuren

               In het Nederlands

               Goedgekeurd door ondernemingsraad of syndicale vertegenwoordiging

 

Bedrijven hebben recht op premies na erkenning van de opleiding door INOM-arbeiders:
          € 80 per dag per cursist (Enkel arbeiders!)
Maximum vormingskrediet:< 150 arbeiders: € 3000
> 150 arbeiders: aantal arbeiders   x  20€ per arbeider
(Berekend op basis van het aantal arbeiders op 31/12 van het voorgaande jaar)
(* tarief van 20,-€ per arbeider wordt jaarlijks herbekeken.)On-the-job opleidingen

= opleiding BINNEN het bedrijf "On-the-Job Training"


Voorwaarden:

- Theoretische kennisoverdracht

- Verhouding van minimum 20% theorie en 80% praktijk

- Passend binnen het opleidingskader van het bedrijf

- Minstens 1u opleiding per dag

In geval van een on-the-job training kan de tussenkomst voor het deel praktijkopleiding nooit die voor het deel theoretische opleiding overschrijden.

Belangrijk: Een tussenpersoon die subsidiedossiers indient in naam van het bedrijf wordt niet toegelaten.