REGELGEVING ON THE JOB OPLEIDINGEN

 11:00 08/05/2017

On-the-job training (= opleiding op apparatuur in de onderneming van de cursist)

De werkgever toont aan dat dergelijke opleiding wordt gecombineerd met theoretische kennisoverdracht in een verhouding van minimum 20% theorie en maximum 80% praktijk, en past in een ruimer opleidingskader van het bedrijf.

 


Een bedrijf dat een opleidingsvoorstel indient, moet hierover vóór de behandeling ervan op het eerstvolgende Programmacomité, zijn ondernemingsraad, of bij gebrek hieraan, de syndicale delegatie of regionale vakbondsvertegenwoordiging raadplegen. Het bedrijf vermeldt hiervan de datum.

Een opleiding duurt minimaal 8 uren, eventueel verspreid over 2 halve dagen van 4u.

Een on-the-job opleiding mag worden opgesplitst in kortere periodes MAAR hou er rekening mee dat er minstens 1u opleiding wordt gevraagd.