Bedrijfsopleidingspremie

Vanaf 1 januari hebt u geen opleidingsbudget meer bij Inom arbeiders

Het jaar 2020 wordt een belangrijke mijlpaal in de werking van de paritaire fondsen in de metaal- en technologische industrie. In de sectorale CAO's van arbeiders en bedienden is immers opgenomen dat de opleidingsfondsen moeten transformeren naar loopbaanfondsen. 

Een nieuwe missie voor Inom arbeiders en Inom bedienden én alle Vlaamse regionale fondsen is al goedgekeurd. Bovendien zijn duurzame inzetbaarheid, werkbaar werk en leiderschap gedefinieerd als de hefbomen waar we al onze toekomstige initiatieven willen aan aftoetsen 

Wat verandert er?

- U kan dus geen aanvraag voor opleidingsondersteuning meer indienen. Voor mogelijke premies van uw opleidingen verwijzen wij u graag door naar onze provinciale fondsen.

- Zoals in een vorige nieuwsbrief gemeld, kan u via Inom geen nieuwe opleidingsaanvragen meer indienen voor het Vlaams Opleidingsverlof. U gaat moeten samenwerken met een erkend opleidingsverstrekker, die voor u uw inschrijvingsattest kan aanmaken én aanwezigheden zal opladen in de VOV databank. Indien u als bedrijf zelf de opleiding geeft, kan u onder bepaalde voorwaarden ook erkend worden als opleidingsverstrekker.  

- De competentiecheques worden hervormd en opgenomen in een nieuwe ondersteuning in het kader van initiatieven gelinkt aan de hefbomen duurzame inzetbaarheid, werkbaar werk en leiderschap. De nieuwe regelgeving (en mogelijke subsidiëring) zal kenbaar gemaakt worden bij de lancering van de nieuwe naam en website van onze fondsen ergens in het voorjaar 2020. 

Wat blijft er?

- Inom blijft een behoorlijke korting geven voor lassopleidingen bij het Vervolmakingscentrum voor Lassers (VCL), maar de regelgeving is licht gewijzigd. De normale kostprijs voor een opleiding bedraagt €260 per dag. U krijgt vanaf 1 januari een korting van meer dan 75% (€ 200) waardoor bedrijven die ressorteren onder het PC 111.1&2 slechts €60 per dag betalen. 

- De regeling voor Nederlands op de werkvloer wordt licht aangepast. INOM subsidieerd max. 80,- € /per uur en 75% van de totale kostprijs (zonder btw). U betaalt dus slechts 25%!!