Bedrijfsopleidingspremie

Bedrijven die hun opleidingen laten erkennen door INOM-Arbeiders kunnen voor de erkende opleidingen een bedrijfsopleidingspremie ontvangen. Deze premie bedraagt €80 per arbeider per dag. In het geval van een on-the-job training kan de tussenkomst voor het deel praktijkopleiding nooit die voor het deel theoretische opleiding overschrijden.

De bedrijfsopleidingspremie bedraagt €3000 per jaar voor bedrijven minder dan 150 arbeiders. Bedrijven groter dan 150 arbeiders wordt het bedrag vermenigvuldigd met het basisbedrag van €20 per arbeider. Het jaarbudget wordt berekend op basis van het aantal arbeiders van het bedrijf op 31 december van het voorgaande jaar. Het basisbedrag is jaarlijks herzienbaar.

Belangrijk: Een tussenpersoon die subsidiedossiers indient in naam van het bedrijf wordt niet toegelaten.