Premie voor werkzoekenden

Teneinde de instroom in de metaalopleidingen van de VDAB te stimuleren voorziet TOFAM West-Vlaanderen in een premie voor werkzoekenden die een metaalopleiding volgen. Verder voorziet het fonds eveneens een tewerkstellingspremie om de instroom in de metaalsector te stimuleren.

De tewerkstellingspremie betreft in feite 3 verschillende premies:

  • Een eerste tewerkstellingspremie kan aangevraagd worden na 6 maanden tewerkstelling*
  • Een tweede tewerkstellingspremie kan aangevraagd worden na 12 maanden tewerkstelling*
  • Een derde tewerkstellingpremie wordt uitbetaald aan werkzoekenden die instromen zonder het volgen van een metaalopleiding, en dit eveneens na 6 maanden tewerkstelling

Hiermee wil het fonds de inspanningen valideren die worden geleverd door werkzoekenden bij het volgen van een opleiding met het oog op toekomstige tewerkstelling.

* 6 of 12 maanden tewerkstelling dient te gebeuren binnen een referentieperiode van 2 jaar

na het einde van de gevolgde metaalopleiding.