Praktische Modaliteiten

Programmacomité

Het Programmacomité van INOM-Arbeiders overlegt over de inhoud van de opleidingsprogramma's en gaat na of de aanvragen conform de regelgeving zijn.

Het Programmacomité komt één keer per maand samen, in principe op de eerste maandag van de maand. De agenda voor het Programmacomité wordt afgesloten 10 werkdagen voor het Programmacomité plaatsvindt, om 12.00 uur 's middags. U kan de indieningsdata terugvinden op ons agenda overzicht op deze website.

De opleidingsvoorstellen moeten vóór de aanvang van de opleiding online ingediend zijn. Uw contactpersoon staat U met plezier bij, mocht U vragen hebben hieromtrent. Laattijdig ingediende opleidingsdossiers moeten geargumenteerd worden.

Timing

Aanvraagdossiers worden ingediend vóór de start van de opleiding.


Financiële afhandeling

Om u nog beter van dienst te zijn, bieden wij u de mogelijkheid te werken met een CSV-file. Het voordeel is dat deze gegevens rechtstreeks in het systeem worden ingelezen en bijgevolg uw dossier sneller kan worden afgehandeld. Wij vragen om bij elk dossier met een CSV-file de bijhorende begeleidende brief te ondertekenen waarin vermeld staat dat de gegevens in de CSV-files waarheidsgetrouw worden opgemaakt.

De procedure en documenten vindt u terug onder 'online aanvragen'.

Indien u echter verkiest om de papieren versie te gebruiken en deze op te sturen naar uw contactpersoon , dan kan dit ook via de templates die u terugvindt onder 'online aanvragen'.


Na afloop van de opleiding dienen de nodige documenten binnen een termijn van 2 maanden aan Inom worden bezorgd. Gelieve er wel rekening mee te houden dat uw dossier steeds voor eind december ingediend moet worden door uzelf bij het Ministerie. Daarom worden BEV-dossiers uiterlijk tot eind november aanvaard ter verwerking.

(uitgezonderd opleidingen die tijdens de maand december nog doorlopen)

INOM-Arbeiders kijkt na of de aanwezigheidslijsten conform zijn met de goedgekeurde aanvraag op het Programmacomité, en berekent het bedrag van de bedrijfsopleidingspremie. Daarna wordt nagegaan of dit bedrag, samengeteld met de andere bedragen van de bedrijfsopleidingspremies binnen hetzelfde kalenderjaar, het voorziene jaarbedrag van het bedrijf niet overschrijdt.

Getuigschriften

Bij cursussen vanaf 8 uren worden getuigschriften van deelname aangemaakt en rechtstreeks aan het betrokken bedrijf verstuurd.