NODW OF NODW+

NODW OF NODW+

1) NODW

Vanaf 1 januari 2020 zal de subsidiëring rond NODW licht aangepast worden:

STAP 1: Het opleidingsdossier wordt nog steeds online ingediend vóór opstart van de opleiding.

STAP 2: Na afronding van de opleiding, wordt het volledig administratief dossier aan Inom bezorgt. Het administratief dossier bestaat uit volgende documenten:

a)" csv format Online cursist- en aanwezigheidsgegevens  (1,068 kb) " (wij raden u aan deze CSV-file te gebruiken)
ofDe aanwezigheidslijst (te downloaden vanop de INOM-website)
De inschrijvingsfiche (te downloaden vanop de INOM-website)
b)

Een kopie van de oorspronkelijke factuur vanuit de opleidingsverstrekker naar het bedrijf

Tussenkomst:  

INOM subsidieert 75% van de totale factuur ( zonder BTW) met een van max. 80,- € /per uur (zelfde regeling)

– het bedrijf betaalt 25%.

Belangrijke mededeling:

De opleidingsverstrekker factureert rechtstreeks aan het bedrijf. Een kopie wordt hiervan bijgevoegd aan het opleidingsdossier.

2) NODW+

"INOM biedt samen met VDAB de nieuwe opleiding Nederlands op de werkvloer PLUS (NodW+) aan.

Deze opleiding op maat van uw bedrijf wordt op de werkvloer georganiseerd, zodat de betrokkenheid groter is en de trainingsmomenten realistischer. Bedrijven met meertalige teams kampen immers regelmatig met communicatieproblemen tussen hun werknemers. Anderstalige medewerkers beschikken bijvoorbeeld vaak over heel wat technische kennis, maar botsen op tegen de Nederlandse taal. Daardoor hebben ze moeite met instructies, en kunnen zij zich moeilijk uitdrukken tegenover hun collega's, leidinggevenden, ...

Wat is nieuw?

Naast het verhogen van de taalvaardigheid van uw anderstalige medewerkers zet deze nieuwe formule nog meer in op een vlottere en efficiënte communicatie tussen de anderstalige én Nederlandstalige medewerkers. VDAB doet dit door de Nederlandstalige collega's op een intense manier bij de opleiding te betrekken. Zo kan VDAB een Nederlandstalige collega, bv. een ploegbaas, coachen om in heldere taal een briefing te geven. VDAB biedt in dit kader ook de HELP-module aan: Hoe Efficiënt Luisteren (naar) en praten met anderstalige medewerkers. In die workshop (2 à 3 uur) wordt er gefocust op het communiceren in heldere taal (hoe geef je een duidelijke instructie, hoe ga je om met vaktaal, hoe leg je iets uit aan een anderstalige collega, ...). 

De VDAB-instructeur treedt dan op als coach van de communicatie tussen de Nederlandstalige en anderstalige collega's. Naast het geven van tips in functie van een heldere communicatie op de werkvloer gaat het dus ook actieve coaching en opleiding van Nederlandstalige collega's. Dit wordt besproken bij de start van de opleiding. VDAB start eerst met een vooronderzoek om de talige doelstellingen voor de anderstalige en de Nederlandstalige medewerkers vast te leggen. Dit wordt dan met u besproken zodat de opleiding volledig op maat van uw bedrijf is. Daarna gaat VDAB aan de slag op de werkvloer. De dagdagelijkse communicatieve situaties zijn van groot belang en de instructeur speelt daar direct op in door anderstaligen en Nederlandstaligen te betrekken.     

Indien u dit wenst, kan één van uw collega's opgeleid worden tot interne taalcoach. Dit is vooral interessant voor bedrijven die wensen een taalbeleid op te zetten. Zo'n interne taalcoach kan dit taalbeleid opvolgen. Op die manier zorgt deze opleiding ervoor dat u na de opleiding alle sleutels in handen hebt om toekomstige anderstalige collega's zelf intern op te leiden. Door deze duurzame aanpak werken collega's efficiënter samen en zorgt u voor een duurzame integratie van uw anderstalige werknemers op de werkplek."

  

Inom heeft een samenwerkingsovereenkomst met VDAB, waardoor de NODW+ opleidingen gratis kunnen worden aangeboden.

Interesse? contacteer de contactpersoon bij VDAB in uw regio. .