Metaalmatch

Instroomproject voor werkloze kansengroepen

Metaalmatch is een instroomproject van TOFAM Oost-Vlaanderen voor werkloze kansengroepen (kortgeschoolden, langdurig werklozen, andersgeschoolden, allochtonen, ervaren werknemers,...) met als doel de opleiding en begeleiding in functie van toeleiding naar de metaalsector.

Metaalmatch biedt begeleiding en opleiding op maat van bedrijven en werkzoekenden. Op verschillende plaatsen kunnen werkzoekenden begeleiding krijgen bij hun zoektocht naar een bestpassende job of opleiding in de sector. Deze begeleiding kan bestaan uit verschillende acties zoals: algemene screening, technische screening, begeleiding op de werklvoer, werkplekleren ..... en nog veel meer!

Verder organiseert Metaalmatch eveneens opleidingen in samenwerking met de scholen van het volwassenonderwijs (voor wat betreft het technische luik) en MLWB (wat betreft algemen vorming en begeleiding).

Meer informatie over Metaalmatch vindt u hier.