Metaalbad

Metaalbad is een uniek project dat tot stand is gekomen door een intense samenwerking tussen FTMA, VDAB, Stad Antwerpen en Steunpunt Tewerkstelling VZW.

Bedoeling van het Metaalbad is de screening van werkzoekenden die interesse tonen in de metaalsector, en dit gedurende een periode van 10 dagen. Tijdens deze periode worden alle competenties van de werkzoekende in kaart gebracht waarna ze kunnen doorstoten naar een voor- of finaliteitsopleiding, werk, een stageplaats....

De bedoeling van de intense samenwerking tussen de verschillende partners is om een duidelijk beeld te krijgen van de competenties van alle werkzoekenden in Antwerpen die ambitie hebben om in de metaalsector aan de slag te gaan. Het overgrote deel van de werkzoekenden die deze screening passeren zijn mensen uit kansengroepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor verdere informatie in verband met Metaalbad verwijzen wij u graag door naar de website. Klik hier.