Lasopleiding bij het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek)

Lasopleiding bij het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechniek)

Voor de opleidingen IWS (International Welding Specialist) en IWT (International Welding Technologist), georganiseerd door het BIL (Belgisch Instituut voor Lastechnologie) worden de inschrijvingsgelden voor arbeiders uit PC 111/1.2.3 terugbetaald. 

Deze terugbetaling van de inschrijvingsgelden valt onder de gewone regeling van het maximumbedrag dat aan een bedrijf per kalenderjaar wordt toegekend. Het traject komt eveneens in aanmerking voor betaald educatief verlof.