Koelmonteur

Heel wat bedrijven zijn op zoek naar koelmonteurs. Toch kan je er bijna nergens voor studeren. Waar komt al dit personeel dan vandaan? Hoe kan een koeltechnisch bedrijf mensen aanwerven met bewezen vakkundigheid als koelmonteur? 

Als werkgever is een Ervaringsbewijs een erkenning dat je personeelsleden wel degelijk ervaring hebben. Bovendien helpt zo'n Ervaringsbewijs bij de aanwerving van een medewerker.

Als werkzoekende of werknemer is het niet altijd makkelijk om je competenties te bewijzen. Heb je een opleiding gevolgd, stage gelopen, relevante werkervaring opgedaan? Het 'Ervaringsbewijs koelmonteur' moet zorgen voor meer transparantie op de arbeidsmarkt omdat het een document is dat zwart op wit aantoont dat iemand over de nodige competenties beschikt. Op die manier wordt de aanwerving van koelmonteurs vereenvoudigd en een tijdrovende sollicitatie- procedure overbodig.

Je behaalt zo'n Ervaringsbewijs natuurlijk niet zomaar. Een team van ervaren koeltechnici staat klaar om werkzoekenden en werknemers te beoordelen aan de hand van een voorafgaandelijk opgesteld standaard- profiel. 

Er wordt getest op een aantal onderdelen:

  • Componenten monteren
  • Koperen koelleidingen bewerken en monteren
  • Verbindingen maken
  • Leidingen monteren
  • De installatie klaarmaken voor het vacumeren en vullen
  • Veilig en milieubewust werken

Meer informatie hierover vindt u onderaan deze pagina. 

INOM-Arbeiders staat samen met Vormelek in voor het Ervaringsbewijs van koelmonteur, in samenwerking met KHLIM Quadri, Syntra Hasselt, Syntra West en VDAB. 

pdf format Klik  (62,25 kb) pdf format    (62,25 kb) pdf format hier  (62,25 kb) pdf format    (62,25 kb) pdf format voor het inschrijvingsformulier.  (62,25 kb) pdf format    (62,25 kb)

Wenst u meer inlichtingen, neem dan contact op met 
Ingrid Vossen, sectorconsulent INOM-Arbeiders 
Tel 02 706 81 94 
of via email ingrid.vossen@inom.be
of
Astrid De Schrijver
Tel 02 476 16 76 of op het gratis nummer 0800/23 037 
E-mail info@vormelek-formelec.be


Nuttige documenten 

pdf format Introductie Ervaringsbewijs koelmonteur
 (165,222 kb)
pdf format Inschrijvingsformulier
 (62,25 kb)
Signalisatieboekje
Procedure van het ervaringsbewijs


Nuttige links 

Ervaringsbewijs
Vormelek 
KHLIM Quadri 
Syntra West 
Syntra Hasselt 
VDAB 
ESF-agentschap