Instroominitatieven

De sectorconsulent van TOFAM Oost-Vlaanderen zal volgende instroominitatieven actief promoten bij zowel de bedrijven, opleidingsinstanties als werkzoekenden:

- opleidings- en tewerkstellingspremies voor werklozen: Teneinde de instroom in opleidingen metaal en technologie te stimuleren geeft TOFAM Oost-Vlaanderen aan elke werkloze een opleidingspremie na beëindiging van een door TOFAM Oost-Vlaanderen erkende opleiding. Verder wordt ook een tewerkstellingspremie toegekend naar 6 en 12 maand tewerkstelling in een bedrijf dat behoort tot Paritair Comité 111.

- stagepremies voor bedrijven: TOFAM Oost-Vlaanderen voorziet in een premie voor bedrijven voor de begeleiding van de stages van risicowerkzoekenden

TOFAM Oost-Vlaanderen heeft hiermee als doel de toegang tot de sectorale opleidingsinitiatieven en de tewerkstelling in de sector te stimuleren.

Voor meer info kan u terecht u op de website van Tofam Oost-Vlaanderen