Inom

Opgelet! 17 november = Uiterste indieningsdatum voor de verwerking van uw dossiers betaald educatief verlof bij Inom Arbeiders

Terugvorderingsdossiers over schooljaar 2016-2017 dienen ten laatste op 31 december ingediend te worden door de werkgever

INOM-Arbeiders is het nationaal paritair opleidingsfonds bestemd voor opleidingen van arbeiders binnen de sector van het Paritair Comité nr. 111

De concrete werking verloopt echter autonoom voor de beide taal- gemeenschappen.

Inom Arbeiders wil binnen de sector de competentieverwerving en –ontwikkeling bij arbeiders mee helpen verzekeren, bijvoorbeeld door het stimuleren en aanbieden van beroepsgerichte opleidingen.

INOM-Arbeiders wordt paritair beheerd door de werkgeversorganisatie AGORIA en de werknemersorganisaties ABVV-metaal, ACV-CSC METEA en ACLVB.