Newsletter

 

Inom

OPGELET ! WIJZIGINGEN EDUCATIEF VERLOF 2015-2016

DE TERMIJN VOOR HET INDIENEN VAN DE AANVRAAG TOT FORFAITAIRE TERUGBETALING VAN DE UREN EDUCATIEF VERLOF ZAL VOOR HET VLAAMSE GEWEST INGEKORT WORDEN.

DOSSIERS M.B.T ATTESTEN BETAALD EDUCATIEF VERLOF VOOR DE PERIODE 2015-2016 MOETEN 1 MAAND NADAT DE OPLEIDING IS DOORGEGAAN BIJ INOM WORDEN INGEDIEND - BEDRIJVEN DIENEN HUN DOSSIER VOOR 31.12.2016 BIJ HET MINISTERIE IN TE DIENEN.

INOM-Arbeiders is het nationaal paritair opleidingsfonds bestemd voor opleidingen van arbeiders binnen de sector van het Paritair Comité nr. 111

De concrete werking verloopt echter autonoom voor de beide taal- gemeenschappen.

INOM-Arbeiders wordt paritair beheerd door de werkgeversorganisatie AGORIA en de werknemersorganisaties ABVV-metaal, ACV-CSC METEA en ACLVB.

INOM-Arbeiders wordt gefinancierd met een bijdrage van 0.12% van de bruto loonmassa van de arbeiders (geïnd door het Fonds voor Bestaanszekerheid).