Indiening

Stap 1: De volledig ingevulde opleidingsaanvraag wordt online ingediend via de website op basis van uw RSZ-nummer die start met 000....(zie homepage - rechts bovenaan "online aanvragen"). Dan wordt u automatisch doorverwezen naar de link "Bedrijven" en kiest u: "Opleidingsaanvraag". Uw conctactpersoon van Inom kijkt na of alle parameters correct zijn en agendeert deze op het eerstvolgende programmacomité.

Stap 2: Na afloop van de opleiding, wordt u door uw contactpersoon binnen INOM gecontacteerd om de status van uw aanvraag mee te delen. Bij goedkeuring worden de "Cursist- en aanwezigheidsformulier" opgevraagd.

Na controle van de ontvangen documenten zorgt INOM arbeiders vzw voor de uitbetaling van de subsidies en de opmaak van de attesten volgens de hiervoor geldende regels.

Uw contactpersoon:

Regio Oost & West-Vlaanderen : gabrielle.spoelders@inom.be 02/706 81 85

Regio Antwerpen-Limburg: manon.jossart@inom.be 02/706 81 93

Regio Brabant: momenteel info@inom.be

Belangrijk: Een tussenpersoon die subsidiedossiers indient in naam van het bedrijf wordt niet toegelaten.