ILW

Deze rubriek wordt momenteel herwerkt, gezien het feit dat de Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst, het laatst gewijzigd bij het decreet van 24 april 2015, opgeheven is door het Decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.

Indien u hieromtrent vragen hebt, kan u ons uiteraard steeds contacteren.

Onze contactpersoon is Gill De Schauwer : 02/706.81.90