FTML

Het FTML wordt ook wel het sectorfonds of opleidingsfonds van de metaalsector in Limburg genoemd. Ongeveer alles wat te maken heeft met opleiding in de metaalsector hoort thuis bij het FTML. 

Het FTML wordt bestuurd door zowel de vakbonden als de werkgevers - de sociale partners - uit de sector. De afspraken tussen de sociale partners vastgelegd in de CAO vormen de basis voor de werking van het FTML. 

De werking van het FTML richt zich voornamelijk op 3 doelgroepen: de arbeiders en hun bedrijven uit de sector, de leerlingen en leerkrachten uit het onderwijs en de werkzoekenden.