Ervaringsbewijs

Sta sterker in je werk

Al doende leer je. Vakbekwaamheid kun je op verschillende manieren opbouwen. Je kan een opleiding volgen maar je kan ook ervaring opdoen bij het uitvoeren van je job. Vanuit de Vlaamse overheid wordt voor het opdoen van die ervaring een bewijs uitgegeven. Voor verschillende beroepen werden alle belangrijke vaardigheden op een rij gezet. Tijdens een gesprek en tijdens de praktische proef kan je aantonen dat je voldoende ervaring hebt in een bepaald beroep om een Ervaringsbewijs te behalen. Je hebt dan bewezen dat je in staat bent je job naar behoren uit te oefenen en krijgt daar dan een erkend attest van. Dat officiële document maakt je ervaring tastbaar en is een formeel bewijs van vakbekwaamheid. 


Enkele voordelen op een rij

Met een Ervaringsbewijs op zak, sta je sterker op de arbeidsmarkt.Het vereenvoudigt het solliciteren: uitgebreide testen worden overbodig.Je staat steviger in je schoenen tijdens contractbesprekingen.Je wordt je bewust van je eigen competenties.Het verstevigt je positie bij je huidige werkgever.Het helpt je bij het zoeken naar een betrekking (bijvoorbeeld na ontslag).Het helpt je bij het uitstippelen van je loopbaan.Een Ervaringsbewijs is een goede referentie voor het aanwerven van personeel.Een werkgever heeft met personeel met een Ervaringsbewijs bewezen competenties in huis.

Interesse in het behalen van zo'n Ervaringsbewijs?

Neem gerust contact met ons op of klik op de link voor meer informatie rond "Koelmonteur" of "Pijpfitter".

Meer informatie over het Ervaringsbewijs in het algemeen of een lijst met de bestaande ervaringsbewijzen is te vinden op www.ervaringsbewijs.be. U kan ook contact opnemen met de Vlaamse Infolijn op het gratis nummer 1700.