DUAAL LEREN: ESF PROJECT

 11:00 30/08/2018
combinatielogo_esf2

Met dit project geven we vorm en inhoud aan de duale opleidingstrajecten mechanische vormgevingstechnieken (MVT), mechanische vormgeving, lasser-monteerder en onderhoudsmechanica. Er wordt hier vertrokken van de format van eerder ontwikkeld materiaal van bestaande duale trajecten.

Onderwijsinstellingen en de bedrijven werken samen in leergemeenschappen aan een leertraject met leerfiches. In de leerfiches worden de leerdoelen omschreven, de kennis en vaardigheden die op school worden aangeleerd, de oefencontexten die in het bedrijf of op de gesimuleerde werkplek aan bod komen en de evaluatiecriteria. Door dit leertraject samen uit te werken in leergemeenschappen hebben alle betrokkenen gelijklopende doelstellingen, verwachtingen en ambities. In de leergemeenschappen krijgt het leertraject ook pedagogisch-didactisch vorm. Er wordt gestreefd naar een duurzame samenwerking tussen bedrijf en onderwijs met ruimte voor bijsturing en afstemming.

Daarnaast worden alle acties, events, mogelijkheden tot professionalisering, leermateriaal en aanverwante tools, communicatiecampagnes, etc. voorgelegd in het Lerend Netwerk, waar alle stakeholders in zetelen. Hierdoor wordt een draagvlak gecreëerd in de betrokken scholen, vormingscentra en bedrijven. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij de opstart van de duale teams in de scholen. Belangrijk dat de rollen en verantwoordelijkheden worden uitgeklaard. De ervaringen en acties worden teruggekoppeld naar de stuurgroep Onderwijs en het Sectoraal Partnerschap van de T.I. Ons doel is om het duaal leren meer systemisch in te bedden op de verschillende niveaus (macro-mesomicro). Er zal gezocht worden naar kruisbestuivingen met de analoge projecten.

Lasser-monteerder duaal bouwt verder op lassen-constructie duaal. De afstemming tussen elektromechanische technieken duaal en onderhoudsmechanica duaal wordt bewaakt, net zoals bij mechanische vormgevingstechnieken duaal en mechanische vormgeving duaal.

Bedrijven die leerbedrijf zijn voor één van de duale opleidingen, kunnen een mentoropleiding volgen op maat van de opleiding.

Bijdrage vanuit ESF: 222.044,10 euro

Bijdrage vanuit VCF: 162.857,03 euro