Consortiumproject

Tofam West-Vlaanderen gaat in samenwerking met COBOT (het fonds voor de textielnijverheid) operatoren met voldoende technische feeling en interesse opleiden tot onderhoudsmonteur.

Het betreft een gerichte, 1-jarige opleiding die als voordeel heeft dat door de intersectorale samenwerking mogelijk is de opleidingsplaatsen te bundelen. Hiedoor hebben bedrijven grotere spreidingsmogelijkheden voor de opleidinge zowel wat betreft in tijd als in plaats.

Meer informatie vindt u de website. Klik hier.