CERTIFICATEN VAN JONGE LASSERS

Jongeren 2 maal per jaar de kans geven om officiële EN ISO 9606-1 certificaten te behalen zodat ze effectief ingezet kunnen worden als lasser in het bedrijf waarin ze met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO) opgeleid worden.

Motivatie hiervoor is het feit dat lassen aan staalconstructies, pijpleidingen , drukvaten enz in bijna alle gevallen enkel toegestaan is met een internationaal lassercertificaat. Certificaten en deelcertificaten afgeleverd door de onderwijsverstrekkers voldoen hier niet.

Door de jongeren de kans te geven , in lijn met hun opleidingstraject, stapsgewijs hogere en moeilijkere certificaten te behalen , kunnen zij gaandeweg in het reële productieproces ingeschakeld worden voor steeds moeilijker laswerk.

Bovendien stromen zij op die manier uit met internationale lassercertificaten waarmee ze onmiddellijk op de arbeidsmarkt inzetbaar zijn en de aansluiting naar een technische knelpuntberoep naadloos kan verlopen . Zonder geldig lassercertificaat blijft de kans zeer groot dat jonge lassers , toch niet in hun vakgebied aan de slag gaan en onze bedrijven met een te kort aan lassers blijven zitten .

Daarom stelt VCL voor om de mogelijke certificatieproeven op te lijsten in een keuzemenu , waaruit de leerling/ leerkracht en begeleider kunnen kiezen in functie van de wijze waarop de leerling zijn traject doorloopt .