INOM-Arbeiders

INOM-Arbeiders is het nationaal paritair opleidingsfonds bestemd voor opleidingen van arbeiders binnen de sector van het Paritair Comité nr. 111/1.2

De concrete werking verloopt echter autonoom voor de beide taal- gemeenschappen.

INOM-Arbeiders wordt paritair beheerd door de werkgeversorganisatie AGORIA en de werknemersorganisaties ABVV-metaal, ACLVB en ACV-CSC METEA.

INOM-Arbeiders wordt gefinancierd met een bijdrage van 0.12% van de bruto loonmassa van de arbeiders (geïnd door het Fonds voor Bestaanszekerheid).