!!! ATTEST OPLEIDINGSPLAN VERPLICHT !!!

 08:00 09/03/2018

attest opleidingsplan verplicht

 

Vanaf 1 april 2018 is er binnen de metaalverwerkende en technologische industrie (PC 111 en 209) een bijkomende voorwaarde voor de aanvraag van financiële opleidingsondersteuning bij uw provinciaal of nationaal opleidingsfonds (Inom Arbeiders). In de cao's voor zowel arbeiders als bedienden is opgenomen dat de ondernemingen met een ondernemingsraad (of bij ontstentenis een comité voor preventie en bescherming op het werk)  jaarlijks moeten attesteren dat het opleidingsplan ter advies is voorgelegd aan de ondernemingsraad of, bij ontstentenis, aan de vakbondsdelegatie.